K&J Prefab Solutions


Prefabricerade VVS-lösningar

Vill du effektivisera din entreprenad och reducera montagetid för VVS med 80%? Välkommen att kontakta oss på K&J Consulting – vi projekterar och tillverkar prefabricerade VVS-lösningar. Med hjälp av pålitliga samarbetspartners och den senaste tekniken kan vi hjälpa våra kunder att ta fram de bästa och mest kostnadseffektiva VVS-lösningarna.

Vi hjälper dig med helheten i dina tekniska utrymmen ända från modellering via samordning, tillverkning och montage hela vägen till driftsättning och injustering så att du kan fokusera på resten av produktionen.

Inte “traditionell” VVS-prefab

Om du är i branschen och hör termen “prefabricerad VVS” så tänker du kanske på fördelarskåp och avloppsgrodor. Det är dock inte det vi gör. Istället är vi specialiserade på tekniska utrymmen där dimensionerna på rören oftast är stora och utrymmet litet.

Det är vanligt att man ska dra hundratals meter rör i ett förhållandevis litet rum och dessutom få in ett antal shuntgrupper, pumpar, tankar, värmeväxlare och diverse annan teknisk utrustning. Som om den utmaningen inte var stor nog ska detta dessutom förläggas på ett sätt så att all denna teknik går att komma åt för service och reglering i framtiden. Detta är vår specialitet.

Vår process

 1. Första steget är att 3D-scanna utrymmet. Även om utrymmet är nyproducerat och det finns en 3D modell så är det sällan man kan lita på att den följts till 100%.
 2. Vi ritar utifrån kundens specifikationer och önskemål upp ett förslag till layout och modellerar sedan hela utrymmet i detalj ner till vart upphängningarna ska infästas. 
 3. Utrymmet kan betraktas och godkännas av kunden i skala 1:1 med vår Virtual Reality utrustning. Service-vänlighet, transportvägar och dylikt kan därmed bedömas innan ett enda rör gått i produktion.
 4. Rören produceras i, för projektet, lagom stora sammansättningar och fraktas till byggarbetsplatsen.
 5. Vi utför slutmontaget på plats och det går i normalfallet väldigt mycket snabbare än traditionellt montage. Vi hanterar också samordningen med övrig teknik som ska installeras.
 6. När anläggningen sitter ihop driftsätter och injusterar vi den för att säkerställa att vi uppfyller specifikationerna för projektet.

Hör av dig!

Vad har du för spännande projekt på gång? Hör av dig så kan vi diskutera hur vårt prefab koncept kan effektivisera ditt projekt!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Prefabricering ger stora möjligheter

Vi kan ordna prefabricerade lösningar oavsett om det handlar om nyproduktion eller renovering, allt från flerfamiljshus till industri. Detta innebär att en stor del av arbetet med VVS-systemet sker i vår produktionsanläggning istället för på arbetsplatsen vilket medför otaliga fördelar.

Många fördelar med prefabricering av VVS

 1. Installationstiden minskar med upp till 80%, ett stort plus för ekonomin.
 2. Dina VVS-installationer kan anpassas tidigt i produktionen.
 3. Du erbjuds en stor valfrihet när det handlar om komponenter.
 4. Även när det handlar om material ger fabricering riktigt bra valmöjligheter.
 5. Du kan minska materialspillet vid installationen tack vare prefabricering. Mindre skräp och överblivet material gör bygget eller renoveringen mycket smidigare.
 6. Behovet av lagerutrymme på byggarbetsplatsen minskar drastiskt.
 7. Korta och smidiga leveranstider – att leverera i tid är alltid i fokus för oss. 
 8. Bästa totalekonomi inom VVS-installationer.

Prefabricering VVS – förbättra prestandan

Vad vinner man på att installera prefabricerade VVS-lösningar? En stor fördel är att en prefablösning kräver mindre utrymme, något som gör att ytan som går att använda eller hyra ut ökar.

Prefabricerad VVS ger en enklare designprocess som i sin tur säkerställer en god funktionalitet när systemet väl sätts i drift. Det är är enklare att slippa tidsbrist och att processen resulterar i felaktiga material eller konstruktioner som inte lever upp till kraven.

Optimerar prestandan och förbättrar effektiviteten

Våra prefabricerade VVS-system optimerar prestandan och förbättrar effektiviteten. Du får dessa tekniska fördelar:

 1. Minskar systemens behov av utrymme för att säkerställa lönsamheten för uthyrningsbar yta.
 2. Prestandan kan förbättras tack vare att våra prefabricerade system är förmonterade i en mer kontrollerad miljö.
 3. Minskar komplexiteten och säkerställer kvalitet med fabrikstestade komponenter.
 4. Utnyttjandet av material blir bättre vilket bidrar till kostnadseffektivisering och besparing av miljöresurser.

Mindre materialspill med prefabricerat

En prefabricerad lösning innebär att du kan optimera ditt VVS-system och bättra prestandan för att förbättra byggnadens effektiviteten vilket kan leda till dessa besparingar:

 1. Det krävs upp till 50 procent mindre utrymme för VVS-systemet vilket ökar ytan som går att använda eller hyras ut.
 2. Materialspillet minskar mycket, eftersom fabrikstillverkning av prefabricerad VVS är mycket effektivare jämfört med konstruktion på plats.

Prefabricering undercentral

Vi erbjuder kompletta prefabricerade undercentraler. En undercentral, även kallad fjärrvärmecentral eller pannrum, är där driften av elektricitet och VVS håller hus i en fastighet. 

Här finns många viktiga funktioner som värmepump, värmepanna, ventilation och andra typer av system som behövs i en fastighet.

Under våra många år i branschen har vi arbetat upp så goda kunskaper att vi kan erbjuda bästa tänkbara lösningar när det handlar om prefabricering av undercentraler. 

Flera fördelar med prefabricerat

 1. Vi erbjuder en komplett prefabricerad undercentral till en liten förutbestämd yta. 
 2. Transporten förenklas jämfört med traditionella platsbyggda undercentraler.
 3. Snabbare installation.
 4. Produkten är kvalitetssäkrad i alla led.

Det är viktigt att en undercentral bör underhållas regelbundet för att den ska fungera som den ska. Temperaturer bör kontrolleras och du bör dessutom granska undercentralens olika enheter – pumpar, systemtryck, expansionskärl, primärventiler med mera. Om dessa granskningar inte görs kan driftstörningar uppstå och undercentralen slutar fungera optimalt.

Prefabricering rör 

I vår verkstad utför vi prefabricering av rör och rörsystem som ger ett mer effektivt och ekonomiskt montage på plats. 

Vi förtillverkar rör och upphängningar till installationsprojekt.

För att nå upp till en hög grad av prefabricering ställs höga krav på projektering och produktionsberedning. Vi har stor erfarenhet och kompetens när det handlar om nyckelfaktorer kring prefabricering av rör. Vi är gärna med tidigt i projektet så att vi tillsammans kan skapa maximala förutsättningar för ett lyckat resultat. 

Fördelar med att prefabricera rör och rörsystem

 1. Tillverkningen blir smidigare och mer kostnadseffektiv.
 2. Installationstiden hos kunden blir kortare
 3. Svetsare och montörer får en bättre arbetsmiljö.
 4. Rena, färdigskurna och pluggade rör hela vägen ut till montage ger en reducerad risk för igensättning orsakat av smuts i systemen.

Vi är med dig under hela projektet

K&J Consulting är ett företag med målet att vara en teknisk byggnadskonsult och producent med fötterna på jorden. När vi utför ett arbete inom prefabricering av VVS arbetar vi med hög närvaro på arbetsplatsen och i ett tätt samarbete med alla entreprenörer i alla skeden. Nöjda kunder är alltid slutmålet och vi är inte nöjda innan vi når dit.

Välkommen att kontakta oss idag – vi är ett ledande företag inom prefabricering av VVS, undercentraler och rör.