Referenser

IES Kungen

År: 2020

Beställare: Assemblin VS

Uppdrag: Grundskola för ca 1000 elever. Fullständig projektering, Bygghandling av rörsystem. Komplett med två sekundärsystem för värme, fjärrvärme, tappvatten samt spillvatten med fettavskiljning.

Platinan

År: 2020

Beställare: ReTherm Kruge

Uppdrag: Behovsutredning och framtagande av tillverkningsritningar för prefabricerade rörsystem i 60.000 kvadratmeter stora kontor- och hotell-byggnaden Platinan.

Vindsprojekt Vasa

År: 2020

Beställare: Högberg Gillner Arkitektur

Uppdrag: Ombyggnad av vindsutrymme till lägenhet. Inmätning med 3D-scanner och modellering av befintlig vind. Med den senaste tekniken kan tidsåtgång och toleranser minskas avsevärt vid komplicerade inmätningar.

Kv Syltlöken

År: 2019

Beställare: VVS-teknik/Bravida

Uppdrag: Nyproduktion lägenheter. Projektering, Bygghandling, komplett rörsystem med bergvärme för hela fastigheten.

Klarebergsskolan

År: 2020

Beställare: Brion Ventilation

Uppdrag: Grundskola för ca 700 elever. Injustering och Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) av luftbehandlingssystem.

Långströmsgatan

År: 2019-2020

Beställare: Balder

Uppdrag: Fullständig renovering av 600+ lägenheter. Byggledning/projektledning och Teknisk rådgivning i VVS-frågor för Balder. Även rör- och ventilations-projektering för entreprenörer.